Převoz hotovosti

Zařídíme pro vás převoz hotovosti s vycvičenou posádkou. Podle vašeho přání může převoz proběhnout buď ve vašem doprovodu nebo bez něj.

Pro převoz hotovosti jsem pojištěni u pojišťovny Kooperativa – Vienna Insurance Group do částky 3 mil. Kč na vozidlo.