Ostraha objektu

Zabezpečujeme ostrahu

  • a) průmyslových objektů
  • b) obchodních domů a nákupních středisek
  • c) bankovních domů


Při ostraze a ochraně objektů zaměstnanci společnosti plní zejména tyto úkoly:

  • kontrola vstupu osob do objektu, jejich odchodu, kontrola vynášeného materiálu a věcí
  • kontrola vjezdu a výjezdu vozidel
  • podávání základních informací zákazníkům (zejména při orientaci v objektu)
  • kontrola vybraných prostor a objektů po skončení pracovní doby a to se zaměřením na jejich uzamčení, uzavření, vypnutí elektrických a plynových spotřebičů, kontrola uzávěrů vody, apod.
  • v mimopracovní době pochůzková služba po stanovených trasách
  • plnění úkolů požární hlídky
  • obsluha technických signalizačních prostředků


Máme uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu do částky 10 mil. Kč u ČPP, a.s.,Vienna Insurance Group.